Valk stelt ‘FG’ aan

Valk stelt ‘FG’ aan

Valk Solutions heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd, ziet dagelijks toe op de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens conform de privacy wet. Danny Wakker vult deze belangrijke rol in bij Valk Solutions.

Danny heeft in zijn loopbaan ervaring opgedaan bij onder andere Primera en AS Watson. Hij werkt sinds 2 jaar bij Valk Solutions als applicatie manager en security officer: “De beveiliging van persoonsgegevens ligt mij na aan het hart. Als SaaS aanbieder verwerken wij vertrouwelijke data van de klanten van onze klanten. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Ons cloud platform is beveiligd conform ISO 27001 en ISAE 3402. Als FG creëer ik bewustwording bij collega’s en zie ik toe op een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodat we de kwaliteit waarborgen voor onze klanten. Het geeft mij veel energie en voldoening om daar mee bezig te zijn.”

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Niet voldoen aan de AVG kan leiden tot forse boetes voor de retailorganisatie. Zo dient een datalek binnen 72 uur gemeld te worden aan de AP. Valk Solutions heeft zich formeel ingeschreven als verwerker van persoonsgegevens en de AP heeft de aanstelling van Danny Wakker als FG schriftelijk bevestigd.

Montfoort, januari 2018

Terug naar overzicht