Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt strenge eisen aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Retail organisaties hebben persoonlijke gegevens van hun klanten in beheer, zoals naam, adres, woonplaats, maar ook telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankgegevens en meer. Al deze gegevens staan opgeslagen en worden bewerkt in verschillende systemen, waaronder ook die van Valk Solutions. De WBP onderscheidt verschillende rollen in deze relaties.

De consument geldt als ‘betrokkene’. Een betrokkene heeft recht op transparantie wat er met zijn gegevens gebeurt. Hij mag inzage vragen in zijn gegevens en deze laten wijzigen of vernietigen. De retail organisatie geldt als ‘verantwoordelijke’. Een verantwoordelijke verkrijgt de gegevens van betrokkenen en mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Als automatiseerder geldt Valk Solutions als ‘verwerker’. Persoonsgegevens worden ingevoerd, bewaard en op verzoek aangepast in de systemen van Valk Solutions.

Verantwoordelijken hebben de belangrijke plicht om er op toe te zien dat persoonsgegevens veilig opgeslagen zijn. Zo werkt Valk Solutions met een afgeschermd serverpark in een beveiligd datacenter. Software en systemen zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen met de juiste rechten en autorisaties. Op deze manieren doen we er alles aan om zogenaamde datalekken te voorkomen.

De WBP adviseert om de afspraken tussen verantwoordelijke en verwerker vast te leggen in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Zodat duidelijk is welke beschermingsmaatregelen worden genomen en hoe de rollen en verantwoordelijkheden liggen. Zo’n verwerkersovereenkomst is op aanvraag beschikbaar bij Valk Solutions.

Montfoort, april 2017

Terug naar overzicht