ISO 27001 voor Valk Solutions

ISO 27001 voor Valk Solutions

Op 23 november is het ISO 27001 certificaat uitgereikt aan Valk Solutions. Het ISO 27001 certificaat is helemaal toegespitst op informatiebeveiliging. Informatie is zeer waardevol voor retail organisaties en de veiligheid er van moet optimaal gewaarborgd zijn. Dit wordt des te meer relevant naarmate retail organisaties meer gebruik maken van software as a service in de cloud. ISO 27001 is een wereldwijde standaard en betreft naast de vertrouwelijkheid ook de beschikbaarheid en de integriteit van informatie.

De audit is uitgevoerd door de heer Erik Spaans, auditor van DNV: “Ik heb Valk Solutions leren kennen als een dynamische en kwaliteitsbewuste onderneming. Ik wil Valk Solutions van harte feliciteren met het ISO 27001 certificaat.

Mark Sanders, naast database administrator tevens security officer bij Valk Solutions: “Voorafgaand aan de audit hebben we ons grondig voorbereid. Onder de deskundige begeleiding van QSN consultant mevrouw Lonneke van Harrewijn hebben we ons management systeem ingevuld. We hebben onze processen en risico’s geanalyseerd en waar nodig maatregelen getroffen. We hadden al veel zaken goed voor elkaar, maar we hebben ook aanvullende actie genomen, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelrichtlijnen, database autorisatie en encryptie van dragers. Belangrijkste is dat onze mensen zich nog bewuster zijn geworden van risicobeheersing in ons werk. Persoonlijk heb ik het certificeringsproject ervaren als een kwaliteitsinjectie voor ons bedrijf. Door de interactie met experts van QSN en DNV heb ik ook ideeën opgedaan voor vervolgstappen in de toekomst.

Het ISO 27001 management systeem voorziet in een plan – do – check – act cyclus ter continue verbetering van de bedrijfsvoering. Dit wordt ondersteund door management reviews en een intern auditplan. Daarnaast komt de auditor jaarlijks opnieuw langs voor een herauditering. Valk Solutions is het eerste retail software bedrijf in ons land met een ISO 27001 certificering.

Montfoort, november 2015

 

Terug naar overzicht