Hercertificering ISAE 3402

Hercertificering ISAE 3402

Op 18, 19 en 20 februari heeft de hercertificeringsaudit van ISAE 3402 over 2018 plaatsgevonden. Het betrof de eerste keer dat de audit over een volledig kalenderjaar werd afgerond. Het team van auditors heeft de audit succesvol kunnen afronden. Dit betekent dat we als Valk Solutions gedurende 2018 aan de normen en security eisen van ISAE 3402 hebben voldaan. Ons management systeem en de bijbehorende beheersingsmaatregelen zijn afdoende en effectief gebleken. De auditors hebben geen gebreken noch tekortkomingen geconstateerd.

Security officer Paul de Koning: “We zagen de audit met vertrouwen tegemoet, maar het is toch altijd spannend of alles goed zal verlopen. De auditors nemen over het hele kalenderjaar willekeurige steekproeven uit onze processen, bijvoorbeeld enkele tientallen support tickets worden doorgelicht, evenals changes en updates. Maar ook onze autorisaties, back ups en security logs worden grondig geïnspecteerd, evenals onze human resources routines en de naleving van gedragsregels. De auditors maken een rondgang op onze werkvloer, zij spreken met onze mensen en ze loggen in op de systemen om hun oordeel te vormen.”

Klanten besteden hun bedrijfskritische processen aan ons uit. Behalve over de vertrouwelijkheid gaat de norm ook over de integriteit en beschikbaarheid van de data. Deze ISAE 3402 type 2 verklaring is een bevestiging voor onze klanten dat we er alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om de informatie van onze klanten veilig te houden.

Montfoort, april 2019

Terug naar overzicht