Op alle leveringen van Valk Solutions zijn de Nederland IT voorwaarden van toepassing.